Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ!
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ!

             Είναι αυτός που θεσπίζει την ελευθερία, την ισότητα, το δημόσιον συμφέρον, την παιδεία, τη λειτουργία της Δημοκρατίας! Είναι η θεμελιώδης βάση για την διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την ανάπτυξη του τουρισμού, την οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας!